Ceník

 • Položka v účetním deníku 16 Kč
 • Základní měsíční paušál 1000 Kč
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů na OSSZ a ZP 3000 Kč
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně účetní závěrky a přílohy 4000 Kč
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty 900 Kč
 • Přiznání k dani silniční (1 vozidlo) 000 Kč
 • každé další vozidlo 200 Kč
 • Přiznání k dani z nemovitosti (1 nemovitost) 1200 Kč
 • každá další nemovitost 200 Kč
 • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 1200 Kč
 • Přiznání k dani spotřební 1200 Kč
 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 1000 Kč
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 1000 Kč
 • Daňové poradenství (každá započatá hodina) 1300 Kč
 • Hodina práce (žádosti, zastupování na úřadech, při kontrolách) 800 Kč
 • Měsíční mzda (1 zaměstnanec na hlavní pracovní poměr) 250 Kč
 • Měsíční mzda (1 zaměstnanec na DPP či DPČ) 100 Kč

Stálým klientům poskytujeme smluvní ceny a preferujeme měsíční paušály, které se stanovují po dohodě s klientem podle předpokládaného objemu měsíčních prací.