Vedení účetnictví podnikatelským subjektům

 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Zpracování přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani a dalších
 • Příprava a zasílání platebních příkazů a jiných formulářů
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování
 • Sestavení účetní uzávěrky
 • Digitalizaci a založení účetní závěrky klienta do Sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)

Vedení účetnictví neziskovým organizacím

 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví odděleně dle zakázek podle potřeb klienta pro jednotlivé donátory
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Zpracování přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani a dalších
 • Příprava a zasílání platebních příkazů a jiných formulářů
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování
 • Sestavení účetní uzávěrky

Vedení účetnictví příspěvkovým organizacím

 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví odděleně
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Zpracování přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani a dalších
 • Příprava a zasílání platebních příkazů a jiných formulářů
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování
 • Sestavení účetní uzávěrky
 • Sestavování průběžných účetních závěrek pro zřizovatele příspěvkových organizací

Vedení daňové evidence

 • kompletní zpracování a vedení daňové evidence
 • vedení a zpracování deníku příjmu a výdajů
 • vedení a zpracování pokladní knihy
 • vedení evidence dlouhodobého majetku a jejich odpisových plánů
 • vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků
 • zpracování roční účetní závěrky
 • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH

Daňové poradenství

Daňové poradenství je zejména poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb (dále jen "daně"), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. V rámci daňového poradenství jsme schopni Vám vyhotovit veškerá daňová přiznání a poskytnout daňovou optimalizaci při využití všech zákonných prostředků, které se nabízejí.

Rekonstrukce účetnictví

Na žádost klienta jsme schopni zrekonstruovat účetnictví dle předložených prvotních dokladů.

Školení

Dle Vaší poptávky nachystáme školení či kurzy na problematiku týkající se našeho oboru, což je například daňová problematika, účetnictví a personalistika a mzdy.

Mzdová a personální agenda

 • zpracování a výpočet mezd
 • evidenci mzdových listů
 • přípravu výplatních pásek a mzdové výplatní listiny včetně vyhotovení příkazů k úhradě plateb na účty zaměstnanců
 • vypracování návrhů pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti
 • přihlášení pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů
 • komunikace a zastupování klientů na příslušných úřadech
 • výpočet daní a odvodů